Validator

« Back to Glossary Index

(Doğrulayıcı) Blok zincirinde gerçekleşen işlemlerin ‘hukuka’ uygun ve çifte harcamaya ya da kötü niyetli işlemlere konu olmadığı gibi zincirin güvenliğine ilişkin hususlarda doğrulamakla görevli olan cihazı veya cihazı yöneten kişiyi ifade eder.

« Back to Glossary Index