Transaction

« Back to Glossary Index

Bir blok zincirinde kripto paralar ile gerçekleştirilen herhangi bir işlemi ifade eder.

« Back to Glossary Index