Testnet

« Back to Glossary Index

(Test Ağı) Geliştiriciler tarafından test aşamasında kullanılan, alternatif niteliğinde olan ve maddi değer taşımayan blok zincirini ifade eder.

« Back to Glossary Index