P2P

« Back to Glossary Index

(Peer To Peer) (Eşler Arası) Merkezi bir sunucuya ihtiyaç olmaksızın blok zinciri ağı üzerindeki düğümler arasında doğrudan gerçekleşen veri paylaşımı ile ortaya çıkan dağıtık yapısını ifade eder.

« Back to Glossary Index