Node

« Back to Glossary Index

(Düğüm) Blokzincirin verilerini saklayan bilgisayarlara denir. Herkes node kurunca her veri bir çok kişide olduğundan merkeziyetsizlik sağlanır.

« Back to Glossary Index