Merkez Bankası

« Back to Glossary Index

Bir ülkede mali politikayı oluşturmak ve yürütmek ile sorumlu olan, diğer tüm bankaların ve bankalar arası işlemlerin de denetlenmesinden sorumlu olan banka. Ayrıca merkez bankası, banknot ihraç eder, hükümetin para ve kredi politikasını yürütmede yardımcı olur, veznedarlık görevini üstlenir ve devletin iktisadi, mali danışmanlığını yapar.

 

« Back to Glossary Index