Max Supply

« Back to Glossary Index

(Maksimum Arz Miktarı) Kripto paranın üretilmiş ya da üretilecek toplam adedini ifade eder. Üretim adedi sınırlandırılmış kripto paralar daha değerli kabul edilir ancak bazı kripto paralar sınırsız olarak üretilebilir.

« Back to Glossary Index