Dağıtık

« Back to Glossary Index

Verilerin belirli bir düzene ve merkeziyete bağlı olmaksızın konumlandırılmasına imkan veren veri taşıma yapısını ifade eder.

« Back to Glossary Index