Algoritma

« Back to Glossary Index

Problem çözme ya da hesaplamada takip edilecek kurallar ya da uygulamalar bütününü ifade eder.

« Back to Glossary Index