Akıllı Sözleşme

« Back to Glossary Index

(Smart Contract) Blok zinciri ağı üzerinde yer alan veriler üzerinde, sınırları önceden belirlenen bir akış içerisinde işlem yapılmasını sağlayan ve güvenli bir bilgisayar ağı tarafından doğrulanan merkezi olmayan platformlardaki kontratları ifade eder. Hukuki bağlayıcılık taşımayan akıllı sözleşmeler, tarafların zincirin içeriği hakkında anlaşarak kripto grafik olarak imzalanmasıyla blok zinciri ağına yüklenmektedir.

« Back to Glossary Index